Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Mua gói đọc sách có thời hạn
 
GÓI ĐỌC SÁCH CÓ THỜI HẠN
TRẢI NGHIỆM EBOOK
Giá bán:
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 886
Số lượng: 0 quyển
Thời hạn đọc: 7 ngày
Xem thêm
Chào đón tân sinh viên!!! Hãy cùng trải nghiệm phần mềm Ebook với những tính năng tiện ích của Thư quán Trường Đại học Mở Tp.HCM nhé. Thời hạn: 7 ngày (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Chi tiết sách đi kèm
Nhận ngay
Gói 1 Năm_K. Tài chính Ngân hàng
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 185
Số lượng: 20 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY 1 NĂM
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_K. Kế toán-Kiểm toán
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 206
Số lượng: 33 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Quản trị Kinh doanh
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 428
Số lượng: 56 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Ngoại ngữ
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 269
Số lượng: 45 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Xây dựng
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 163
Số lượng: 22 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Công nghệ Thông tin
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 351
Số lượng: 18 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Công nghệ Sinh học
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 141
Số lượng: 17 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_Khoa Xã hội học-Công tác xã hội-Đông Nam Á
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 204
Số lượng: 29 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 1 NĂM-LUẬT
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 190
Số lượng: 70 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN NH 2020-2021
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 1 NĂM_KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 53
Số lượng: 20 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM-QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 128
Số lượng: 69 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM-XÃ HỘI HỌC-CÔNG TÁC XÃ HỘI-ĐÔNG NAM Á
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 34
Số lượng: 31 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM-KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 40
Số lượng: 33 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM_K.NGOẠI NGỮ
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 80
Số lượng: 40 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM_K.LUẬT
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 56
Số lượng: 74 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM_K.CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 46
Số lượng: 17 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
GÓI 4 NĂM - K.XÂY DỰNG
Giá bán: 400.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 31
Số lượng: 19 quyển
Thời hạn đọc: 4 năm
Xem thêm
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay