Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Mua gói đọc sách có thời hạn
 
GÓI ĐỌC SÁCH CÓ THỜI HẠN
TRẢI NGHIỆM EBOOK
Giá bán:
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 644
Số lượng: 0 quyển
Thời hạn đọc: 7 ngày
Xem thêm
Chào đón tân sinh viên!!! Hãy cùng trải nghiệm phần mềm Ebook với những tính năng tiện ích của Thư quán Trường Đại học Mở Tp.HCM nhé. Thời hạn: 7 ngày (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Chi tiết sách đi kèm
Nhận ngay
Gói 1 Năm _TCNH
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 129
Số lượng: 14 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY 1 NĂM
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_KTKT
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 151
Số lượng: 16 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_QTKD
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 295
Số lượng: 28 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_NN
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 179
Số lượng: 31 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_XD
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 114
Số lượng: 11 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_CNTT
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 247
Số lượng: 8 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_CNSH
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 97
Số lượng: 10 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_XHH-CTXH-ĐNA
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 139
Số lượng: 16 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_KL
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 130
Số lượng: 25 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN NH 2020-2021
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay
Gói 1 Năm_KT&QLC
Giá bán: 200.000đ
  (0 đánh giá)  |  Đã bán 36
Số lượng: 12 quyển
Thời hạn đọc: 1 năm
Xem thêm
GÓI HỌC LIỆU CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY
Chi tiết sách đi kèm
Mua ngay