Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

CẤU TRÚC HỌC LIỆU

Tài liệu được biên soạn thành 2 phần: lý thuyết (9 chương) và thực hành (6 bài), trong đó:

PHẦN I: LÝ THUYẾT

 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Cơ sở vật chất của tính di truyền
 • Chương 3: Di truyền Mendel và di truyền Mendel mở rộng
 • Chương 4: Di truyền nhiễm sắc thể và di truyền giới tính
 • Chương 5: Biến dị - Đột biến
 • Chương 6: Di truyền tế bào chất (ngoài nhân)
 • Chương 7: Di truyền học ở người và vi sinh vật
 • Chương 8: Di truyền học quần thể
 • Chương 9: Di truyền học số lượng

PHẦN II: THỰC HÀNH

  • Bài 1: Sự phân chia tế bào: nguyên phân
  • Bài 2: Sự phân chia tế bào: giảm phân
  • Bài 3: Sự hình thành giao tử - Sự thụ tinh và tạo phôi
  • Bài 4: Cấu trúc bộ nhiễm sắc thể người
  • Bài 5: Phương pháp kiểm định chi bình phương χ2
  • Bài 6: Bài tập di truyền
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận