Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

“Xã hội học lối sống” là một môn học chuyên ngành của Xã hội học. Với nguồn tài liệu tiếng Việt về cơ sở lý thuyết còn khan hiếm và để sinh viên có tài liệu học tập và tài liệu tham khảo thêm, ngoài giờ giảng dạy trên lớp, tác giả đã nỗ lực biên soạn tài liệu học tập Xã hội học lối sống.

Nghiên cứu lối sống được vận dụng nhiều không chỉ trong xã hội học mà còn trong nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi con người và môi trường.

Trong xã hội học, việc nghiên cứu lối sống tập trung phân tích những nhân tố xã hội (giai cấp, tầng lớp,…) đã tạo nên sự khác biệt trong các nhóm lối sống. Xã hội hiện đại đề cao tự do cá nhân, theo đó quá trình cá thể hóa vốn bắt đầu ở phương Tây từ những năm 1950 cũng đã lan rộng đến các xã hội của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều này có nghĩa là các cá nhân có thể tự lựa chọn cho riêng mình một lối sống. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm đã khẳng định các nhân tố xã hội như giai cấp, tầng lớp,… vẫn quyết định đến sự hình thành lối sống.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận