Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Cuốn sách này được cấu trúc thành 11 chương, đi từ kiến thức đại cương đến kiến thức, kỹ năng chuyên ngành công tác xã hội. Mỗi chương có mục tiêu của chương, nội dung, câu hỏi ôn tập. Tài liệu tham khảo chung để ở phần cuối sách.

 • Chương 1: Đại cương về quản trị công tác xã hội
 • Chương 2:  Cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội
 • Chương 3: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị
 • Chương 4: Nhà quản trị công tác xã hội
 • Chương 5: Công tác hoạch định trong ngành công tác xã hội
 • Chương 6: Tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội
 • Chương 7: Công tác tổ chức
 • Chương 8: Công tác nhân sự và đánh giá công việc
 • Chương 9: Lãnh đạo
 • Chương 10: Kiểm huấn trong công tác xã hội
 • Chương 11: Quản lý hồ sơ và báo cáo
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận