Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Các tộc người ở Đông Nam Á
Giới thiệu

Tài liệu học tập này cung cấp kiến thức mang tính chất khái quát về các tộc người ở Đông Nam Á từ thành phần tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa cũng như mối quan hệ tộc người tại các quốc gia. Qua đó người học biết và hiểu về những đặc trưng chung, tính thống nhất cũng như phần nào nhận diện được sự đa dạng của các tộc người tại Đông Nam Á.

Đây là tài liệu học tập của môn học Các tộc người ở Đông Nam Á. Ngoài ra, tài liệu có thể được sử dụng cho các môn học khác như Văn hóa các nước Đông Nam Á, Tôn giáo các nước Đông Nam Á, Đông Nam Á hải đảo, Đông Nam Á lục địa.

Học liệu cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành khác như văn hóa học, hướng dẫn viên du lịch,… cần biết về các tộc người tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận