Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Giới thiệu

Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học chung năm trong chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng nhu cầu học tập và thi kết thúc môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của sinh viên, Bộ môn Lý luận chính trị thuộc Ban Cơ bản trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn “Tài liệu học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tài liệu biên soạn dựa vào “Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2017.

Tài liệu hướng dẫn học tập môn học này giúp cho sinh viên:

  • Đạt được mục tiêu và nội dung trọng tâm từng chương
  • Hệ thống kiến thức và khái quát nội dung từng chương, bổ sung một số nội dung của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Tóm tắt nội dung từng chương bằng sơ đồ (mindmap)
  • Cung cấp hệ thống các câu hỏi ôn tập, hướng dẫn trả lời các câu hỏi phần tự luận và trắc nghiệm, đáp ứng yêu cầu dạy và học tập môn học.
  • Cung cấp danh mục tài liệu tham khảo trong từng chương, giúp sinh viên tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Trong quá trình biên soạn tài liệu học tập, mắc dù rất cố gắng nhưng chắc sẽ không thể tránh những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Thầy, Cô, các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên

Thư góp ý xin gởi về Bộ môn Lý luận chính trị - Ban Cơ bản trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 35-37, Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 02.8.38386607.

Trân trọng cảm ơn.

Bộ môn Lý luận Chính trị

 

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận