Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giáo trình này được biên soạn ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung và được bố cục thành 7 chương phù hợp với đề cương giảng dạy môn học như sau:

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế

Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

Chương 3: Chứng từ trong thanh toán quốc tế

Chương 4: Phương thức thanh toán chuyển tiền

Chương 5: Phương thức thanh toán nhờ thu

Chương 6: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

          Chương 7: Các phương thức thanh toán quốc tế khác

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận