Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Trong những năm gần đây khi mà nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế thị trường với sự hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực nói riêng và quốc tế nói chung thì nó mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, mức độ cạnh tranh cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực hoạt động để tồn tại mà trước hết là năng lực tài chính và vì vậy các doanh nghiệp cần phải biết tổ chức phân tích báo cáo tài chính một cách chi tiết và đầy đủ. Bên cạnh đó, các đối tượng khác cũng vậy và nếu như họ xem báo cáo tài chính là lăng kính phản chiếu toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp thì phân tích báo cáo tài chính sẽ làm rõ lăng kính đang bị “mờ” hay “sáng” hơn để các đối tượng quan tâm như: nhà quản trị, chủ nợ, nhà đầu tư… đưa ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của từng đối tượng liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp. 

Quyển sách “Phân Tích Báo Cáo Tài Chính” này được ra đời xuất phát từ những lý do trên. Đối tượng sử dụng tài liệu này là sinh viên hệ Đại Học, Cao Đẳng học chuyên ngành Tài Chính Ngân hàng, chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cũng như các chuyên ngành học khác có liên quan. Ngoài ra, nó còn là tài liệu hữu ích giúp các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình phân tích báo cáo tài chính tại đơn vị của mình.

Tài liệu này sẽ cung cấp cho người đọc các công cụ, phương pháp và kỹ thuật phân tích cần thiết để có thể nắm bắt được tình hình của các doanh nghiệp trong thực tế. Nó được bắt đầu bằng việc giới thiệu phân tích báo cáo tài chính, sau đó đi vào phân tích các nội dung quan trọng khác nhau như: phân tích hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ, khả năng sinh lời, dòng tiền, các tỷ số tài chính, dự báo tài chính và cuối cùng phân tích vốn chủ sở hữu và định giá. Gắn liền với các lý thuyết phân tích thì tài liệu cũng đưa ra các tình huống thực tế để minh hoạ cho từng chủ đề cụ thể và thông qua đó giúp người đọc sẽ dễ dàng tiếp nhận kiến thức và xử lý thông tin tốt hơn.

Giáo trình do tập thể giảng viên biên soạn:

- TS. Nguyn Văn Thun

- ThS. Nguyn Như Ánh

- ThS. Hunh Thái Bo

- ThS. Trn Th Huế Chi

- ThS. Võ Minh Long

- ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh

Tài liệu này được tham khảo các tài liệu mới nhất trong và ngoài nước và trên cơ sở đó nhóm tác giả đã có những sự thay đổi cho phù hợp với thực trạng tình hình tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như phù hợp hơn với người đọc.

Nhóm tác giả

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận