Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Ở những lần xuất bản trước, hai quyển Thanh toán quốc tế và Thị trường ngoại hối: Kỹ thuật kinh doanh và phòng ngừa rủi ro của tác giả Nguyễn Minh Kiều đã được bạn đọc nhiệt tình ủng hộ và đánh giá là hai quyển sách dễ đọc, dễ hiểu và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chương trình đào tạo của các trường đại học đã có nhiều thay đổi theo hướng hội nhập quốc tế, trong đó Kinh doanh ngoại hối đã được tách ra khỏi môn Thanh toán quốc tế để trở thành môn học chuyên ngành nhằm đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cho sinh viên thực hiện công việc của nhân viên kinh doanh ngoại hối sau khi tốt nghiệp. Đứng trước tình hình thay đổi đó, tác giả Nguyễn Minh Kiều đã bổ sung, chỉnh sửa, bố cục lại hai quyển sách nói trên và tái bản thành giáo trình mới với tựa đề là KINH DOANH NGOẠI HỐI, nhằm sử dụng để giảng dạy môn học Kinh doanh ngoại hối ở các trường đại học và cao đẳng.

Ở lần tái bản này, tác giả đã có nhiều bổ sung và chỉnh lý. Trước hết, tác giả đã cập nhật và làm mới những nội dung trước đây không còn phù hợp. Thứ đến, tác giả cũng đã bổ sung những nội dung mới theo sát với tình hình thực tiễn kinh doanh ngoại hối ở các ngân hàng thương mại. Cuối cùng, nội dung quyển sách được bố cục lại cho phù hợp với nội dung đề cương môn học Kinh doanh ngoại hối trong Chương trình đào tạo mới của các trường đại học và cao đẳng. Nhờ vậy, có thể nói ở lần tái bản này, nội dung quyển sách rất hợp lý và phù hợp cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

Nội dung quyển Kinh doanh ngoại hối ở lần tái bản này được bố cục thành 8 chương, sát với nội dung đề cương môn học Kinh doanh ngoại hối. Các chương gồm có:

  • Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối
  • Chương 2: Tỷ giá hối đoái
  • Chương 3: Giao dịch giao ngay
  • Chương 4: Giao dịch kỳ hạn
  • Chương 5: Giao dịch hoán đổi
  • Chương 6: Giao dịch giao sau
  • Chương 7: Giao dịch quyền chọn
  • Chương 8: Thực tiễn kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận