Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Quản trị học - tái bản lần 8
Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH

Cuốn sách này dùng làm giáo trình cho môn Quản trị học trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị kinh doanh và một số ngành khác có liên quan. Cuốn sách có những mục tiêu sau đây:

  • Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị
  • Minh họa các vấn đề thực tiễn trong quản trị, từ đó giúp người học có thể giải thích và sử dụng các lý thuyết và kiến thức cốt lõi trong quản trị học.
  • Giúp người học hiểu được việc thực hiện một hoạt động quản trị trong thực tế sẽ được tiến hành như thế nào, trên cơ sở trang bị các kiến thức về các chức năng quản trị trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động của tổ chức; cũng như các kỹ năng ra quyết định, truyền thông, quản lý nhóm trong các hoạt động của tổ chức.

Để đạt được các mục tiêu này, cuốn sách bao gồm các nội dung cốt lõi sau:

  • Khái quát về quản trị học: khái niệm, mục tiêu, chức năng, các lý thuyết quản trị học.
  • Vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu về kỹ năng của nhà quản trị.
  • Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
  • Các kỹ năng của nhà quản trị: ra quyết định, truyền thông, quản lý nhóm và xử lý xung đột.

Cuốn sách được tiếp cận trên quan điểm quản trị học hiện đại, trong đó các khái niệm, nội dung, phương pháp được cập nhật với lý thuyết hiện đại về quản trị học. Các nội dung đề cập trong cuốn sách chú trọng tới tính thực tiễn của quản trị, trong sách mỗi phần lý thuyết đều có ví dụ minh họa thực tiễn giúp người học dễ dàng trong việc nắm bắt và hiểu sâu hơn tình hình thực tế quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Cuốn sách có 10 chương, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất trình bày các vấn đề chung về quản trị, bao gồm 3 chương: chương 1 đề cập đến các vấn đề căn bản về quản trị; chương 2 giới thiệu về nhà quản trị và các yêu cầu của nhà quản trị; chương 3 đề cập đến môi trường tổ chức, một yếu tố rất quan trọng khi xem xét vấn đề quản trị tại mỗi tổ chức. Phần thứ hai đề cập đến các chức năng của quản trị, trải theo quá trình quản trị, bao gồm 4 chương: chương 4 trình bày chức năng hoạch định – kế hoạch và chiến lược là kết quả của quá trình hoạch định; chương 5 nói về tổ chức và các mô hình tổ chức; chương 6 đề cập đến công tác lãnh đạo; và chương 7 trình bày về việc kiểm soát. Phần thứ ba hướng đến các kỹ năng quản trị, bao gồm 3 chương: chương 8 trình bày về kỹ năng ra quyết định; chương 9 liên quan đến truyền thông; và chương 10 nghiên cứu về kỹ năng quản trị nhóm hiệu quả.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận