Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Cuốn sách Quản trị dự án này sẽ giúp các bạn tự nghiên cứu môn học với các kiến thức cốt lõi nhất, cơ bản nhất mà một nhà quản trị cần phải biết về các vấn đề liên quan đến dự án. Nội dung chính của môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về dự án và quản trị dự án; các kiến thức liên quan đến việc lựa chọn dự án; cách tổ chức thực hiện dự án; phương pháp lập kế hoạch và xác định ngân sách dự án; cách lập tiến độ thực hiện dự án; phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án; phương pháp kiểm soát dự án; các vấn đề liên quan đến hợp đồng và rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; và cuối cùng là quyết định kết thúc dự án.

Theo quan điểm truyền thống, quản trị dự án được coi như một chức năng, một lĩnh vực không thể thiếu được trong quản trị doanh nghiệp, và là một trong những môn học cần thiết của ngành Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại thì lý thuyết về quản trị dự án có thể áp dụng vào mọi mặt của một tổ chức. Nó giúp xử lý, kiểm soát, quản lý hầu hết các vấn đề của một doanh nghiệp. Do vậy, ngày nay người ta dùng mô hình quản trị dự án trong quản trị doanh nghiệp. Môn học này vì thế càng có vai trò quan trọng hơn nữa trong ngành đào tạo Quản trị kinh doanh.

Trong nền kinh tế thị trường, các dự án hết sức đa dạng, phức tạp, và liên quan đến mọi mặt, mọi hoạt động của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi việc quản trị dự án phải mang tính chuyên nghiệp cao, đòi hỏi các phương pháp và kỹ thuật quản trị dự án tiên tiến và hiện đại. Dự án là một hoạt động góp phần cho sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia. Mặt khác, nó cũng là công cụ để mang lại lợi nhuận và các lợi ích khác cho các bên liên quan. Do đó, việc quản trị dự án - với mục đích là để hướng dự án tới thành công và hiệu quả theo các mục tiêu đặt ra - có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt với các ngành, các cấp, các bên liên quan. Cũng có thể thấy trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, việc nghiên cứu quản trị dự án sẽ hỗ trợ cho nhà quản trị dự án các kiến thức, kỹ thuật, để có thể dẫn dắt dự án đi đến thành công.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận