Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Chương 1.    Khái quát về hành vi khách hàng.

Chương 2. Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng.

Chương 3. Yếu tố tâm lý tác động đến hành vi người tiêu dùng.

Chương 4. Yếu tố cá nhân tác động đến hành vi người tiêu dùng.

Chương 5. Quá trình mua của người tiêu dùng.

Chương 6. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng tổ chức.

Chương 7. Quá trình mua của khách hàng tổ chức.

Hy vọng cuốn sách này là một tài liệu hỗ trợ tích cực cho quá trình học tập của sinh viên khi theo học môn Hành vi khách hàng trong các hình thức học tập đa dạng: tập trung, từ xa hay trực tuyến.

Nhóm tác giả

ThS. Lê Phúc Loan

ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận