Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Giới thiệu

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) thay thế cho Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa đổi năm 2011 đã được thông qua ngày 25/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII. Đây là một trong số bộ luật quan trọng được sửa đổi, bổ sung toàn diện và tổng thể trong kỳ họp này. BLTTDS 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 – đây chính là nền tảng cho hoạt động tố tụng tại Tòa án trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Việc hiểu, nắm bắt, phân tích và triển khai, vận dụng trên thực tế như thế nào cho đúng và đơn giản các quy định tại BLTTDS 2015, đặc biệt phải làm sao phù hợp với đối tượng học là sinh viên chính quy, các học viên của các hệ đào tạo vừa học vừa làm, hệ đào tạo từ xa… là mục đích trọng tâm của nhóm tác giả đặt ra khi biên soạn tài liệu học tập (TLHT) này.

Nhóm tác giả đề ra hai nhiệm vụ quan trọng khi thực hiện TLHT như sau: (i) Biên soạn các nội dung quy định của BLTTDS 2015 và các văn bản hướng dẫn ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu và dễ vận dụng phù hợp với đối tượng học; (ii) Biên soạn các mẫu câu hỏi, đề thi tham khảo có kèm theo hướng dẫn gợi ý giải đáp cho môn học Luật tố tụng dân sự.

Trong quá trình biên soạn TLHT này chúng tôi đã sử dụng các quy định của BLTTDS 2015 làm nền tảng nội dung cho các chương, mục của TLHT. Đồng thời, chúng tôi có tham khảo và trích dẫn từ các nguồn tài liệu khoa học có uy tín như các giáo trình của các cơ sở đào tạo Luật có uy tín, các bài viết từ các tạp chí chuyên ngành và những quan điểm khoa học của các chuyên gia, thẩm phán… để hoàn thành TLHT này. Nhóm tác giả mong muốn TLHT sẽ là tư liệu bổ ích giúp người học tiếp thu những nội dung cơ bản và hy vọng nội dung TLHT cũng giúp người đọc có sự định hướng phân tích nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự trong tương lai.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận