Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Chương

Chương 1: Tổng quan về luật kinh tế

Chương 2: Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp

Chương 3: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Chương 4: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương 5: Công ty cổ phần

Chương 6: Công ty hợp danh

Chương 7: Hợp tác xã

Chương 8: Pháp luật về phá sản

Chương 9: Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh - thương mại

Chương 10: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận