Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Lịch sử nhà nước và pháp luật
Giới thiệu

 

Tài liệu học tập Lịch sử nhà nước và pháp luật được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của Trường (chính quy, vừa làm vừa học, từ xa) trong việc nghiên cứu và học tập đối với Môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật – là môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc đối với sinh viên ngành luật.

Tài liệu này giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về:

Quy luật của sự hình thành nhà nước đầu tiên trên thế giới ở một số quốc gia điển hình; Quá trình phát triển, suy vong của các kiểu nhà nước trên thế giới; Những đặc trưng cơ bản của tổ chức bộ máy nhà nước ở những quốc gia điển hình qua các giai đoạn; Những đặc trưng cơ bản về pháp luật ở các kiểu nhà nước này. Từ đó, chỉ ra và lý giải được những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành, những thay đổi của các quy định về tổ chức nhà nước và pháp luật trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

Quy luật ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Việt Nam ở các giai đoạn lịch sử; các đặc trưng về tổ chức nhà nước qua các giai đoạn đó; những nội dung cơ bản của pháp luật qua các thời kỳ.

Tài liệu này gồm 2 phần tương ứng với 2 phần của môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật gồm:

Phần 1: Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (gồm 3 chương). Phần này trình bày, phân tích về nhà nước và pháp luật ở các quốc gia điển hình trên thế giới qua các kiểu nhà nước khác nhau (nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, nhà nước và pháp luật phong kiến, nhà nước và pháp luật tư sản).

Phần 2: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (gồm 3 chương). Phần này trình bày, phân tích về nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn từ khi hình thành cho đến năm 1945 (bao gồm các giai đoạn như Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ khi hình thành cho đến thế kỷ thứ X, Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời phong kiến, Nhà nước và pháp luật thời pháp thuộc).

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, mỗi chương đều được bố cục thành các mục lớn là mục tiêu, nội dung, tóm tắt, một số câu hỏi. Ngoài ra, tài liệu còn có phần Trả lời câu hỏi của các chương.

Do được biên soạn lần đầu nên khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, vì vậy, tập thể tác giả rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ bạn đọc để tài liệu được bổ sung, hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận