Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Lời nói đầu

 

Kinh tế lượng là một trong những phương pháp phân tích định lượng được sử dụng rất phổ biến trong các nghiên cứu kinh tế và tài chính hiện nay. Đây là môn học dựa trên những kiến thức cơ bản về toán cao cấp, xác suất thống kê, lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô, giúp cho người học tiếp cận một cách hệ thống các kiến thức chuyên sâu của các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng hay Quản trị kinh doanh. Nội dung chính của môn học là nghiên cứu cách thức xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính dựa vào dữ liệu đã được thu thập. Từ những mô hình này chúng ta phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa các biến giải thích và biến được giải thích để có thể dự báo sự thay đổi của các biến số kinh tế. Trong các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, các nhà nghiên cứu thường sử dụng kinh tế lượng để kiểm chứng và đo lường các mối quan hệ kinh tế, kiểm chứng các lý thuyết kinh tế qua dữ liệu thực tế và hơn nữa từ những mô hình hồi quy có thể dự báo các hiện tượng kinh tế.   

Trong quá trình giảng dạy, khi tiếp xúc với sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng ở buổi đầu tiên của môn Kinh tế lượng, sinh viên thường cho rằng môn Kinh tế lượng chủ yếu học về toán và xác suất thống kê nên họ cảm thấy khó khăn khi tiếp cận môn này. Nhận thức được những vấn đề thực tế trên, các tác giả đã c gắng đơn giản hóa các lý thuyết và kỹ thuật phân tích trong kinh tế lượng theo hướng ứng dụng và thực hành với nhiều ví dụ thực tiễn nhằm giúp cho sinh viên có nhiều hứng thú hơn trong việc tiếp thu các kiến thức của môn học, cũng như dễ dàng hơn việc ứng dụng các kỹ thuật phân tích kinh tế lượng vào những nghiên cứu thực tế.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận