Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Nguyên lý kế toán là môn học được giảng dạy trong hầu hết các chương trình đào tạo hệ cử nhân của khối ngành kinh tế. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng của những kiến thức cơ bản về kế toán đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế và quản trị. Thông qua môn học này, người đọc sẽ giải thích được các khái niệm cơ bản như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các dòng tiền của doanh nghiệp. Những khái niệm này không chỉ giúp người học hiểu được báo cáo tài chính mà còn có thể giải thích sự vận động của tài sản, chi phí, dòng tiền của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động tạo ra lợi nhuận và phát triển của nó. Cũng trong môn học này, người học được giới thiệu về những phương pháp, nguyên tắc và kỹ thuật của kế toán để xử lý các dữ liệu kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp thành các thông tin hữu ích cho việc ra quyết định. Bên cạnh đó, những hạn chế của kế toán cũng được giải thích để việc sử dụng thông tin kế toán được đặt trong một bối cảnh kinh tế, xã hội nhất định.

Trong thực tế, việc nghiên cứu môn học này có những trở ngại từ phía người học do những vấn đề của kế toán thường được diễn đạt một cách thiên về kỹ thuật; ví dụ nhấn mạnh quá mức đến cách thức ghi chép tài khoản kế toán, trong khi bản chất của kế toán nằm ở chỗ khác. Đó là các khái niệm kinh doanh cần thiết cho bất cứ ai tiếp cận với hoạt động của doanh nghiệp: từ tính toán doanh thu cho đến xác định lợi nhuận. Đó cũng là những khái niệm tài chính giúp giải mã tình hình của doanh nghiệp qua các con số như tài sản, nợ phải trả hay khả năng thanh toán.

Cuốn sách này được trình bày theo một cách tiếp cận ngày càng phổ biến hơn trong các tài liệu học tập kế toán trên thế giới. Đó là hướng tiếp cận đứng trên góc độ người sử dụng hơn là người làm kế toán. Các vấn đề kỹ thuật đơn thuần như ghi chép hay định khoản Nợ - Có chỉ được giới thiệu ở mức độ vừa phải. Thay vào đó, nội dung nhấn mạnh đến vai trò cung cấp thông tin của kế toán, ý nghĩa của các con số trên báo cáo tài chính, ảnh hưởng của các phương pháp hay nguyên tắc kế toán đến thông tin về doanh nghiệp. Cách tiếp cận này một mặt giúp những sinh viên không phải chuyên ngành kế toán sẽ cảm thấy những kiến thức của môn học hữu ích hơn, gần gũi hơn với lĩnh vực kinh doanh và quản trị; mặt khác giúp nâng cao tư duy về kinh doanh và tài chính của các sinh viên chuyên ngành kế toán.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận