Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

MỤC TIÊU HỌC LIỆU 

Tài liệu học tập môn học kế toán và lập báo cáo thuế nhằm mục đích trang bị kiến thức cơ bản cho người học về việc tổ chức công tác kế toán thuế bao gồm tính toán, ghi nhận, và lập báo cáo báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế.

-    Tài liệu này giúp người học có khả năng tự học tập, tự đọc thêm các quy định có liên quan đến thuế, kế toán.

 -   Tài liệu được sử dụng cho sinh viên chính quy, đào tạo từ xa, người tự học và người muốn tìm hiểu về kế toán và thuế
Việt Nam.

CẤU TRÚC HỌC LIỆU 

Giáo trình thuế được biên soạn thành 7 chương

-    Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế

-    Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng

-    Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

-     Chương 4: Kế toán thuế thu nhập cá nhân

-    Chương 5: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

-    Chương 6: Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

-    Chương 7: Kế toán các loại thuế khác

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận