Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

CẤU TRÚC HỌC LIỆU

Tài liệu học tập môn học KTTC 3 được biên soạn thành 4 chương:

  • Chương 1: Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư
  • Chương 3: Kế toán đầu tư tài chính
  • Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mỗi chương là một vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực kế toán. Để giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận từng vấn đề, ban biên soạn thiết kế nội dung chủ yếu từng chương như sau:

  • Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản: Trình bày các khái niệm liên quan, điều kiện ghi nhận, cách đánh giá từng đối tượng kế toán kèm theo giải thích và ví dụ cụ thể.
  • Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán: Trình bày nội dung và kết cấu tài khoản liên quan, nguyên tắc hạch toán, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu, với nhiều ví dụ minh họa có giải thích cụ thể.
  • Phần ôn tập: Bao gồm các câu hỏi ôn tập giúp người học xác định rõ những kiến thức quan trọng của chương, 20 câu hỏi trắc nghiệm giúp người đọc kiểm tra kiến thức bao quát, 5 tài tập có lời giải và 10 bài tập tự giải giúp người học thể vận dụng lý thuyết ngay vào các tình huống cụ thể.
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận