Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Kết cấu tài liệu học tập môn KTTC 1 được bố trí thành 7 chương, sắp xếp theo trình tự các yếu tố của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. Cụ thể như sau:

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam
 • Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu
 • Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
 • Chương 4: Kế toán tài sản cố định
 • Chương 5: Kế toán nợ phải trả
 • Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu
 • Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Đầu tiên, để giúp sinh viên có cái nhìn toàn cảnh về hệ thống kế toán Việt Nam, nhóm tác giả giới thiệu Chương 1 - Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung chương này trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính, khung pháp lý của hệ thống kế toán Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản của kế toán, yêu cầu và nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính,…

Từ chương 2 đến chương 7, sinh viên lần lượt đi vào tìm hiểu từng nhóm đối tượng kế toán thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh như kế toán tiền, tương đương tiền, nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định,… Ở mỗi chương, nhóm tác giả trình bày thống nhất gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản: Trình bày các khái niệm liên quan, điều kiện ghi nhận, cách đánh giá từng đối tượng kế toán kèm theo giải thích và ví dụ cụ thể.
 • Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán: Trình bày nội dung và kết cấu tài khoản liên quan, nguyên tắc hạch toán, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu, với nhiều ví dụ minh họa có giải thích và bài tập thực hành có lời giải.
 • Khác biệt số liệu kế toán và số liệu tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Nêu và giải thích những trường hợp chủ yếu làm phát sinh khác biệt số liệu được kế toán ghi nhận với số liệu được chấp nhận khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, giải thích cụ thể và có ví dụ minh hoạ từng trường hợp.
 • Giới thiệu chứng từ và sổ kế toán: Nhóm tác giả liệt kê và giới thiệu mẫu chứng từ, sổ kế toán liên quan đến đối tượng kế toán ở từng chương.
 • Câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập có lời giải, bài tập tự giải và sơ đồ hạch toán.

Nằm trong chuỗi kiến thức của môn kế toán tài chính, tài liệu học tập môn KTTC 1 sẽ không đi sâu trình bày các nghiệp vụ phức tạp, chuyên sâu mang tính đặc thù và cũng không đề cập chi tiết đến hệ thống chứng từ, hệ thống sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính. Các nội dung này sẽ được trình bày trong tài liệu học tập môn học KTTC 2 và KTTC 3.

Tài liệu học tập được biên soạn với sự chủ biên của TS. Ngô Hoàng Điệp và TS. Lê Thị Khoa Nguyên, cùng với các thành viên tham gia biên soạn gồm ThS.Trần Tuyết Thanh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ThS. Phạm Thị Phương Thảo, ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam và ThS. Hoàng Huy Cường.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự góp ý của Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập  này bao gồm: PGS.TS Vũ Hữu Đức, ThS. Nguyễn Phú Xuân, ThS. Nguyễn Thị Bích, ThS. Lê Hồng Nam, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận