Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

CẤU TRÚC HỌC LIỆU

Hướng tới mục tiêu trên, tài liệu học tập môn học KTTC 1 được biên soạn nhằm mục đích cung cấp nguồn tư liệu cụ thể, chi tiết để sinh viên có thể tự nghiên cứu lý thuyết, hiểu rõ được những khái niệm và nguyên tắc cơ bản liên quan đến các đối tượng kế toán, vận dụng vào hệ thống tài khoản kế toán; từ đó sinh viên có thể trả lời được các bài tập tình huống, giải được các bài tập vận dụng, các bài tập nâng cao. Để biên soạn tài liệu học tập, nhóm biên soạn dựa trên hệ thống các văn bản về kế toán và thuế đã được ban hành: Chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và các thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán Việt Nam,… Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, nhóm tác giả đã đưa nhiều thí dụ với lời giải thích cụ thể, câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, bài tập cuối chương có lời giải và bài tập cuối chương dành cho sinh viên tự giải để kiểm tra kiến thức của mình.

Kết cấu tài liệu học tập môn KTTC 1 được bố trí thành 3 chương, sắp xếp theo trình tự các yếu tố của Bảng cân đối kế toán. Cụ thể như sau:

  • Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam
  • Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu
  • Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận