Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Giới thiệu
Lời nói đầu
 
-Trong bối cảnh của chuyển đổi số trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, các nhà quản lý mong muốn duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững cần chú trọng đến hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin toàn doanh nghiệp. Quyển học liệu Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được xuất bản nhằm giúp cho người học trang bị phần kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin tích hợp trong tổ chức kinh doanh cùng với những kỹ năng tiếp cận hệ thống ERP, kiểm soát hệ thống, đề xuất quy trình hoạt động, khái lược về một số ứng dụng phân tích dữ liệu…
-Đây là quyển học liệu được thiết kế với mục tiêu dùng chung dành cho nhiều đối tượng người học bao gồm học viên kế toán cần hiểu biết về sự liên kết và vai trò hoạt động của các phòng ban để phối hợp làm việc. Ngoài ngành kế toán, học viên hệ thống thông tin quản lý và quản trị kinh doanh với kiến thức không quá chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán cũng sử dụng học liệu này nhằm có được những kiến thức nền cần thiết về lưu trữ, ghi nhận kế toán nhằm phục vụ cho việc tham gia xây dựng hệ thống thông tin và quản lý hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
-Tài liệu được dùng cho học viên các hệ chính quy, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, đào tạo trực tuyến cùng với đối tượng người tự học và những người có mong muốn tìm hiểu về kế toán tích hợp trong môi trường ERP, quy trình kinh doanh và nét cơ bản về phân tích dữ liệu cũng như trình bày thông tin nếu như triển khai giải pháp ERP trong tổ chức.
-Tài liệu được sử dụng trong các môn học Hệ thống thông tin kế toán, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Hệ thống quản lý doanh nghiệp...
-Môn học này giúp người học đạt được các mục tiêu :
+ Giải thích bản chất của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP);
+ Thực hiện việc kiểm soát trên môi trường hệ thống ERP;
+ Thao tác các nghiệp vụ theo hướng quy trình trên các phân hệ cơ bản của hệ thống ERP minh họa;
+ Trình bày việc quản lý dòng số liệu kế toán trên môi trường ERP;
+ Tìm hiểu phân tích dữ liệu và trình bày thông tin trên một số ứng dụng Business Intelligence (BI) kết nối với cơ sở dữ liệu của ERP.
Qua nhiều nỗ lực biên soạn, nhóm tác giả hy vọng sẽ mang đến những nội dung bổ ích cho người học thuộc ngành kế toán, hệ thống thông tin quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Mặc dù đã được biên tập và rà soát cẩn thận, quyển sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong muốn nhận được góp ý từ bạn đọc để ngày một hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email của tác giả Vũ Quốc Thông thong.vq@ou.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn!
Chủ biên
TS. GVC. Vũ Quốc Thông
 
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận