Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu bao gồm 5 chương:

Chương 1: Danh sách, bao gồm các nội dung danh sách đặc, danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết vòng, danh sách liên kết, danh sách hạn chế (stack, queue).

Chương 2: Xếp thứ tự, bao gồm các nội dung xếp thứ tự và tìm kiếm.

Chương 3: Cây, bao gồm các khái niệm cơ bản về cây, cây nhị phân tìm kiếm.

Chương 4: Bảng băm, bao gồm các khái niệm cơ bản về bảng băm, phép biến đổi khóa, giải quyết đụng độ.

Chương 5: B-cây, bao gồm các khái niệm cơ bản về B-cây, các thao tác cơ bản trên B-cây.

Phụ lục: Trình bày các chương trình mẫu hoặc bài tập tiêu biểu của các chương. Người học có thể tham khảo các chương trình này để nâng cao kỹ năng lập trình.

Trong cuốn sách này, ngôn ngữ lập trình C++ là ngôn ngữ dùng để minh họa các thuật toán. Trong các thuật toán được minh họa, tác giả chọn một phương pháp trình bày phổ biến. Do đó trong nội dung mã lệnh được trình bày minh họa trong các thuật giải không phải là duy nhất, và không hẳn là luôn tốt nhất.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận