Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

CẤU TRÚC HỌC LIỆU

Tài liệu được biên soạn thành hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết bao gồm 7 chương. Nội dung từng chương được tóm tắt như sau:

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Chương 1 giới thiệu tổng quan về Thống kê và Thống kê trong lĩnh vực sinh học.

Chương 2 mô tả quần thể và mẫu; hướng dẫn các phương pháp thu thập mẫu trong một quần thể và cách tính các tham số của mẫu

Chương 3 trình bày mục đích sử dụng và cách thống kê kiểm định Chi bình phương trong lĩnh vực nông nghiệp, di truyền,…

  Chương 4 đề cập đến các phương pháp so sánh trung bình của hai nghiệm thức được sử dụng trong phép thử t-test 

Chương 5 trình bày cách bố trí các dạng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hay trong nhà lưới, trong tự nhiên liên quan đến sinh học thuộc các lĩnh vực di truyền, y – dược, nông nghiệp, môi trường, thực phẩm. Hướng dẫn thực hiện các bước trong các phương pháp thống kê số liệu thu thập tương ứng với các kiểu thí nghiệm đã bố trí.

Chương 6 đề cập đến các phương pháp chuyển đổi số liệu trong những trường hợp hệ số biến thiên cao. Bên cạnh đó, chương này sẽ hướng dẫn thực hiện xử lý các số liệu bị mất trong quá trình thực hiện thí nghiệm.

Chương 7 đề cập đến mô hình hồi qui đơn, cách xác định hệ số tương quan và đánh giá ý nghĩa của hệ số tương quan

 

PHẦN II: THỰC HÀNH

Chương 8 hướng dẫn người học cách sử dụng phần mềm phổ biến Excel dùng để thống kê số liệu, phân tích số liệu thu thập được và lý giải các kết quả của thí nghiệm phép thử Chi bình phương, phép thử t-test 

Chương 9 hướng dẫn người học cách sử dụng phần mềm thống kê Statgrapics plus 3.0 để xử lý số liệu của các kiểu thí nghiệm một yếu tố như Hoàn toàn ngẫu nhiên, Khối hoàn toàn ngẫu nhiên, Hình vuông Latin và thí nghiệm hai yếu tố kiểu Hoàn toàn ngẫu nhiên, Khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Sinh viên phân tích được bảng kết quả thống kê sau khi xử lý các số liệu gốc 

Sau mỗi chương trong tài liệu sẽ có các bài tập mẫu để sinh viên cũng cố lại các kiến thức đã học.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận