Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

  • Kiến thức: cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi thuộc về Sinh học ở mức phân tử, đó là: cấu trúc của bốn đại phân tử sinh học (protein, nucleic acid, lipid và polysacchride) về thành phần, các loại liên kết thành phần; tiến trình và cơ chế hoạt động của gen (tái bản, phiên mã, dịch mã). Ngoài ra, cơ chế phân tử của hiện tượng điều hòa hoạt động gen giúp cơ thể sống hoạt động một cách thống nhất và hài hòa với môi trường cũng được phân tích.

Phần kiến thức cốt lõi trên được tìm hiểu chủ yếu trên đối tượng sinh vật tiền nhân – prokaryote.

  • Kỹ năng: kỹ năng suy luận, phân tích: thể hiện qua cách thức mà giáo trình hướng dẫn sinh viên học: các câu hỏi trọng tâm mang tính suy luận được nêu lên ở đầu mỗi chương (đặt sau mục tiêu của chương và trước khi nội dung chi tiết của chương được trình bày). Trong trình bày nội dung của chương: với các đề mục chủ yếu là các nhận định – mang tính lý thuyết, phần nội dung bên trong được viết nhằm hướng dẫn sinh viên phân tích các thực nghiệm đa số là rất kinh điển, để từ đó các nhận định được rút ra)
  • Thái độ: học tập tích cực, chủ động
    • Yêu cầu của môn học: Sinh viên kế thừa kiến thức Sinh học đại cương để học tốt môn này.
    • Cấu trúc của giáo trình: giáo trình gồm 7 chương, bao gồm chương mở đầu nhằm giới thiệu một cách hệ thống sự ra đời của Sinh học Phân tử. Hai chương tiếp theo nhằm giới thiệu về các đại phân tử sinh học cũng như giới thiệu và phân tích vai trò của các liên kết hóa học yếu trong hệ thống sống. Ba cơ chế hoạt động của gen được bố trí trình bày trong ba chương tiếp theo theo thứ tự tái bản, phiên mã và dịch mã. Sau cùng, sự điều hòa hoạt động của gen được trình bày riêng trong một chương cuối. Cấu trúc của từng chương là tương tự nhau, bao gồm các phần: mục tiêu; câu hỏi trọng tâm của chương (được đưa ngay vào đầu mỗi chương; các câu hỏi này đều có gợi ý trả lời trong mục “bài tập”); bố cục; nội dung của chương; tóm tắt chương; từ khóa; bài tập (có hoặc không gợi ý trả lời) và tài liệu tham khảo.
Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận